Nový zéland

osmý div světa

Hospodářství

Nový Zéland je zemědělskou zemí. Na každého obyvatele připadá podle odhadů asi 20 hospodářských zvířat. Ovce (Obr. 6.) jsou zdrojem proslulého jehněčího a vlny, které se vyvážejí do celého světa. Kvůli dalším hlavním položkám vývozu - hovězímu, mléku, sýru, a másla - se zde navíc chovají velká stáda dobytka. Na Novém Zélandu se chová 60 milionů ovcí a 9 milionů skotu na pouhé 3 miliony obyvatel. Je to 1/3 všech ovcí v Austrálii. Téměř stále se na zelených svazích objevují stáda ovcí a krav.

K pěstovaným plodinám patří pšenice, kukuřice, ječmen, hrách a jablka. V zemi vzrůstá počet vinic, z nichž pochází vysoce kvalitní víno. Původní stále zelené lesy Nového Zélandu jsou většinou chráněné, pily a papírenský průmysl jsou zásobovány rozsáhlými kulturami jehličnanů a eukalyptů.

Ovce a turisté jsou na Novém Zélandu největším zdrojem příjmů.

Ve vodách Nového Zélandu se loví ryby, jako například hoki, pražmy a barracudy, a při pobřeží se chovají korýši včetně slávek.

Novozélandský průmysl je založen hlavně na zpracování zdejších mléčných produktů, plodin, masa a ryb. K ostatním průmyslovým odvětvím se řadí výroba látek, hliníku a umělých hmot. Hlavními obchodními partnery Nového Zélandu jsou Austrálie, Japonsko, USA a členské státy Evropské unie, zejména Velká Británie.

Země zužitkovává své přírodní bohatství, například zdejší prudké řeky, které jsou zdrojem vodní energie. Disponuje též zásobami zemního plynu, ropy, uhlí a zlata. Nad všemi ostatními způsoby vydělávání peněz však v poslední době zvítězila turistika. Největším bohatstvím Nového Zélandu je dnes úchvatná příroda, která přitahuje turisty z celého světa.

Na Novém Zélandu je asi 30 vodních elektráren, které produkují téměř 75% elektrické energie v zemi. Nový Zéland má také 10 geotermálních elektráren.

Jedna z prvních geotermálních elektráren byla vybudována na Novém Zélandu v údolí Waiora. 15. listopadu 1957 elektrárna Wairakei dodala první energii. Pro potřeby elektrárny bylo vyvrtáno přes 100 vrtů hlubokých 450 – 750 metrů, nejhlubší sahá do hloubky 1220 metrů. Její účinnost je 91% a ta se nedá s žádnou jinou elektrárnou srovnat. Díky tomu je výrobní cena energie velmi nízká.

Doprava

Autobusová síť je velmi řídká, ale efektivní. Autobusem se lze dostat do všech hlavních turistických míst. Železnice spojuje jen největší města a je velmi omezená a poměrně drahá.

Auto je zde nejobvyklejší a nejpohodlnější dopravní prostředek a infrastruktura je k tomu přizpůsobena. Autem se lze dostat skoro všude až do výšek kolem 1000 m. Jezdí se vlevo, jako i v jiných Britských koloniích. Nejsou zde dálnice jako v Evropě a provoz je hustý jen okolo velikých měst.

Hlavní mezinárodní letiště je Aucklandu. Na mezinárodním letišti v Christchurchi přistávají jen letadla z Austrálie. Také ve Wellingtonu přistává málo letadel z mezinárodních linek, protože je tam krátká přistávací dráha.

[1, 2, 3, 9]


Copyright © 2004 - 2010 timqui.net | Nahoru