Nový zéland

osmý div světa

Kultura

Umění

Na Novém Zélandu úplně chybí staré památky. Například nejstarší kamenný dům v Kerikeri (Old Stone Store) je z roku 1833. Předmětů z předkolonizační doby je velmi málo a můžeme je spatřit v muzeích ve velkých městech. Malíři a sochaři zde nemají lehký život, protože Novozélanďané svou povahou tíhnou spíše k praktickým věcem. Ve větší oblibě je užité umění. V zemi je asi 40 000 hrnčířů a keramiků.

Maorské umění

Jde o díla, která nemůžeme jinde na světě vidět. Maorské umění je kmenové umění esoterického charakteru srovnatelné například s uměním Keltů nebo Vikingů. Maoři si neolitickou kulturu kamenného věku přivezli z Polynésie a přizpůsobili si ji.

Umění bylo vyhrazeno jen příslušníkům vyšší společenské vrstvy. Práce se dřevem, kostí a kamenem byla výhradní záležitost mužů. Ženy pracovaly jen s měkkými materiály, jako rostlinná vlákna, vlasy a peří. Maorské řezby (Obr. 8.) nemají náboženský smysl. Zobrazují legendární nebo skutečné předky.

S pomocí primitivních nástrojů z kamene, kostí a mušlí stavěli Maoři bohatě zdobené kanoe, obecní domy a domy na skladování potravin. Mistrovství dosáhlo maorské umění v osobních ozdobách, které byly nepostradatelné pro náčelníky a výše postavené příslušníky kmene. Jednalo se o přívěsky na krk, náušnice, hřebeny do vlasů a zdobené osobní zbraně jako mlaty, oštěpy a sekery. Jako amulety byly předávány z pokolení na pokolení.

Řezbářská tradice je stále živá. Tvorbě námětově čerpající z maorského umění se dnes věnuje více řezbářů nemaorského původu.

Pozornost si zaslouží maorské tetování moko, které dnes už na lidech neuvidíte. Moko bylo v podstatě vyřezávání do živé kůže. Do hlubokých zářezů v kůži se zaneslo barvivo připravené ze sazí a holubího tuku. Tetování byl zdlouhavý a velmi bolestivý proces. Každým rokem bylo obvykle přidáno další, tak jak rostlo bohatství a prestiž dotyčné osoby. Maorské umění se stalo předmětem obchodu. První ukázky přivezl do Evropy kapitán Cook.

[2, 3]


Copyright © 2004 - 2010 timqui.net | Nahoru