Nový zéland

osmý div světa

Severní Ostrov

Severní ostrov má velice nepravidelné pobřeží s několika poloostrovy, které vybíhají do moře. Úrodné nížiny přecházejí v kopce lemované zátokami a písčitými plážemi. Uprostřed severního ostrova se nachází oblast sopek. Čtyři z nich jsou dosud činné a je zde také mnoho bublajících horkých pramenů a gejzírů. Zemětřesení nejsou ničím výjimečném, zřídkakdy však představují nebezpečí. Víc na jihu se rozeklané kopce svažují a přecházejí v roviny a pobřežní nížiny.

místa na severním ostrově

Jižní Ostrov

Jižnímu ostrovu, který od Severního odděluje jen 26 km široký Cookův průliv (Obr. 15.), dominují nádherné vrcholky Jižních Alp se sněžnými poli a ledovci. Mnoho nádherných jezer, která leží hustě v zalesněných horských údolích, napájejí prudké řeky. Na východ od Alp se rozkládá úrodná Cantenburská nížina, největší rovina na Novém Zélandu. Poskytuje díky úrodné půdě 8/10 produkce pšenice a bobů.

Na samém jihu se do ostrovní půdy zařezávají v úzkých pruzích fjordy, jež skrývají překrásnou podívanou.

Na Jižním ostrově žije 810 000 obyvatel z celkového počtu 3 milionů.

Ve srovnání se Severním ostrovem je pustý, divočejší, panenský, hornatější a také dražší. Je zde řídká a méně kvalitní silniční síť. Západní pobřeží a jih jsou hodně deštivé. Ke koupání je vhodný jen sever.

místa na jižním ostrově


Copyright © 2004 - 2010 timqui.net | Nahoru